Kronika SNPL >>

Konkursy

30.04.2019

Konkurs 2019

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ogłasza konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki)

3.04.2019

Konkurs 2019

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ogłasza konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki)

Informacja

o zmianie w Regulaminie Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego naukowca)

     Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy na  posiedzeniu w dn. 20 lutego 2019 r., zgodnie z punktem 6.2. Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego naukowca), zmienił zapis dotyczący wieku uczestników Konkursu (punkt 2.1). Obecnie ten punkt brzmi następująco: „w Konkursie mogą uczestniczyć naukowcy i doktoranci (osoby posiadające co najmniej tytuł magistra i aktywnie zajmujące się nauką), których wiek nie przekroczył 40 lat”.

Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 54 z dn. 20 lutego 2019 r., punkt 9.1.
Prezes SNPL

16.01.2019

Posumowano wyniki konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Ustalono zwycięzcę Konkursu i postanowiono wyróżnić jeszcze dwie prace, autorzy których otrzymają nagrody rzeczowe.

27.2.2018

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny.

Konkurs ogłasza się 1 marca i trwa do 30 października 2018 roku.

Więcej informacji w ogłoszeniu i w regulaminie konkursu.

12.2.2016

Zarząd SNPL podsumował wyniki Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) dotyczącą Wileńszczyzny za rok 2015.

15.01.2015

Regulamin konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny  (dla młodego adepta nauki)

Termin nadsyłania zgłoszeń prac wydanych w latach 2013-2014:
od 15 stycznia do 1 kwietnia 2015 roku.

15.01.2015

Regulamin konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) dotyczącą Wileńszczyzny

Termin nadsyłania zgłoszeń: od 15 stycznia do 30 września 2015 roku.

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: