10.11.2014

Tożsamość na styku kultur

- to już  trzecia z nazwanego cyklu  Międzynarodowa Konferencja Naukowa, która się odbyła w dniach 16-17 października 2014 r. na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Nad jej przygotowaniem i przebiegiem czuwali także nasi partnerzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytet w Ostrawie (Czechy). Inicjatywa i podstawowa praca organizacyjna spoczęła na barkach Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki LUE,  do niedawna kierowanego przez doc. dr Irenę Masojć, obecnie zaś przez dr Henrykę Sokołowską.

Przybyli na obrady goście z Polski (prof. P. Borek, dr A. Janicka, prof. M. Kwiatkowska-Ratajczak, prof. J. Ławski, dr D. Łazarska, dr B. Olech, prof. A. Szawerna-Dyrszka i in.), Czech (doc. dr hab. J. Raclavska i in.), Niemiec (dr H. Burkhardt, prof. A. Nagórko), Ukrainy (L. Romaszczenko), jak też miejscowi naukowcy pracowali w dwóch sekcjach literaturoznawczych, które podjęły taką problematykę, jak "Przejawy tożsamości w biografiach pisarzy i w dziełach literackich" oraz "Dziedzictwo kulturowe i tradycje w literaturze pogranicza". Lingwiści skupili się nad zagadnieniem "Relacji językowych na pograniczu kulturowym". Dydaktyków interesował "Dialog międzykulturowy w procesie edukacji i kształtowania tożsamości".

Posiedzenie

Migawki posiedzienia (fot. doc dr Józef Szostakowski)

Podejmowane dyskusje wykazały, na ile skomplikowaną i płynną kategorią jest tożsamość. W jednych wypadkach jest bardziej wyrazista, w innych mówiło się o tzw. "tożsamości zatartej". Większość referentów podkreślała znaczenie kategorii "wielości", "różnorodności", potrzebę akceptacji "inności", co w warunkach powszechnej migracji ludności jest niezwykle istotne. Mówiło się nawet o tzw. "galimatiasie wielokulturowym", który cechował często życiorysy i poczynania mnóstwa niekonwencjonalnych pisarzy i ludzi kultury; o niezbędności "metodyki konkretu", kiedy wychodząc od obserwacji tego, co jest najbliżej, na przykład, swojej "małej ojczyzny" dochodzi się do  istotnych odkryć:  najprzeciętniejsza prowincja i jej skrzyżowanie kultur ma  nieraz wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o kształtowanie wartości uniwersalnych, ponadczasowych itp.

Drugi dzień obrad przebiegał w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie, miejscu, które w bardziej namacalny sposób unaoczniło ważność i uniwersalność przyświecającej obradom idei zachowania tożsamości w warunkach wielokulturowości.

W  konferencji, z referatami i organizacyjnie, wzięli też udział członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy: doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Irena Fedorowicz, dr Józef Szostakowski, doc. dr Halina Turkiewicz.

Posiedzenie

Migawki posiedzienia (fot. doc dr Józef Szostakowski)

Wsparcie finansowe okazała Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.     

Opracowała doc. dr Halina Turkiewicz.

4.11.2014

2 listopada na Rossie zapłonęły ogniki pamięci

31.10.2014

Walne zebranie  wyborcze, 12 grudnia 2014 r. o godz. 17.30, Dom Kultury Polskiej, sala 005.

28.10.2014

Zapalanie zniczy na grobach Profesorów Uniwersytetu Wileńskiego i USB na cmentarzu Rossy 2 listopada o godz. 12.

17.10.2014

Polonijni naukowcy i inżynierowie obradowali w Wilnie.

Informacja Kuriera Wileńskiego z dnia 14 października 2014 r.

9.10.2014

Nowy Statut Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy został zarejestrowany.

2.10.2014

Międzynarodowa konferencja naukowa w Kownie „Dynamika stosunków polsko-litewskich”

30.09.2014

Protokół posiedzenia Zarządu SNPL z dnia 14 września 2014 roku.

26.09.2014

15 września 2014 roku został zarejestrowany odnowiony Statut SNPL.

12.09.2014

„Wieczór Prezesów”. 29 sierpnia 2014 roku w Domu Kultury Polskiej ...

17.07.2014

Protokoły posiedzeń Zarządu są dostępne pod zakładką
Kronika SNPL

16.07.2014

Harmonogram posiedzeń Zarządu SNPL
(maj 2014 – kwiecień 2015)

15.06.2014

Czerwcowa „majówka” naukowców w Borejkowszczyźnie

12.06.2014

Wzorce publikacji Rocznika

22.05.2014

Echa konferencji w mediach

8.05.2014

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy odbyło się w dn. 8 maja 2014 r.

26.04.2014

24.04.2014 - Uroczyste posiedzenia z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy oraz pierwsze zebranie walne

15.04.2014

9-11.04.2014 - Międzynarodowa konferencja naukowa „Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a
wyzwania XXI wieku” 
zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej i Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: