Zarząd SNPL
kadencja 2011-2014


1. prof. Bogusław Grużewski – prezes SNPL

2. doc. dr Barbara Dwilewicz – zastępca prezesa SNPL

3. dr Ryszard Gaidis – sekretarz naukowy SNPL

4. dr hab. Henryka Ilgiewicz – skarbnik SNPL

5. dr Mirosław Szejbak – członek Zarządu SNPL

6. prof. Henryk Malewski – członek Zarządu SNPL

7. dr Brigita Žuromskaitė – członek Zarządu SNPL

8. dr Łukasz Wardyn – członek Zarządu SNPL

15-17.10.2021

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: